Dokumenty

Dokumenty k zápisu dětí do Základní školy

  • Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání ve formátu
  • Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání před dovršením šesti let věku dítěte
  • Žádost o odklad povinné školní docházky ve formátu MS WORD nebo PDF
  • Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

Dokumenty k zápisu dětí do Mateřské školy

  • Kritéria pro přijetí do MŠ
  • Žádost o individuální vzdělávání
  • Čestné prohlášení o očkování dítěte
  • Žádost o přijetí dítěte do Mateřské školy