Zaměstnanci MŠ

PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI:

Libuše MERTOVÁ
– vedoucí učitelka MŠ

Miroslava SURALOVÁ
– učitelka MŠ

ŠKOLNÍ ASISTENT (OP VVV – hrazeno z EFS)

Martina BEDNÁŘOVÁ
– školní asistentka pro MŠ

PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI:

Martina BEDNÁŘOVÁ
– školnice, topič