Zaměstnanci ZŠ

PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI:

Mgr. Milada KOUŘILOVÁ
– ředitelka školy, třídní učitelka I.třídy


Bc. Kristýna ZAVADILOVÁ
– třídní učitelka II. třídy
Mgr. Lenka HAČKOVÁ
– učitelka matematiky, naukových předmětů
Radoslava Němcová
– učitelka Hv

Romana Schreierová
– vychovatelka ŠD
– asistentka pedagoga

PROVOZNÍ PRACOVNÍCI:

Marie ČERNÁ
– školnice ZŠ, topič ZŠ