Zaměstnanci ZŠ

PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI:

Mgr. Milada Kouřilová
– ředitelka školy, třídní učitelka I.třídy


Bc. Kristýna Zavadilová
– třídní učitelka II. třídy


Mgr. Lenka Kvapilová Hačková
– učitelka matematiky, naukových předmětů


Radoslava Němcová
– učitelka Hv

Mgr. Dana Švubová
– vychovatelka ŠD
– asistentka pedagoga

Petra Šafářová

– asistentka pedagoga

PROVOZNÍ PRACOVNÍCI:

Jana Urbánková
– školnice ZŠ, topič ZŠ