Provoz MŠ

Provoz MŠ

Provoz MŠ je celodenní, organizován do jedné třídy a je následující:
Denně: 6:30 – 15:30

Organizace dne

6:30 – 8:00
scházení dětí, ranní hry dle volby a přání dětí, individuální práce s dětmi

8:00 – 9:00
didakticky zacílené činnosti (záměrné i spontánní učení) frontální, ve skupinách, individuálně, jazykové chvilky, smyslové hry, zdravotní cvičení, řízené pohybové aktivity

8:45 – 9:15
hygiena, svačina

9:50 – 11:50
příprava na pobyt venku, pobyt venku

11:50 – 12:20
hygiena, spánek a odpočinek dětí respektující jejich rozdílné potřeby, klidové činnosti dětí s nižší potřebou spánku, individuální péče o děti se specifickými vzdělávacími potřebami, cílená příprava dětí na vstup do 1.třídy ZŠ

14:00 – 15:30
hygiena, svačina
odpolední hry a zájmové činnosti dětí, didakticky zacílené činnosti