Zaměstnanci jídelny

Pavlína KOUŘILOVÁ
– vedoucí školní jídelny

Marta ŠVUBOVÁ
– kuchařka

Ludmila ŽENČUCHOVÁ
– pracovnice provozu