Výsledek přijímacího řízení MŠ pro šk.r. 2022/2023

Výsledek přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání
pro školní rok 2022/2023


Ředitelka Základní školy a mateřské školy Brníčko, příspěvkové organizace, oznamuje, že k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Brníčko, byly pro školní rok 2022/2023 přijaty děti s těmito registračními čísly:

registrační č. výsledek řízení
MŠ 1 / 2022 přijat(a) k 1.9.2022
MŠ 2 / 2022 přijat(a) z kapacitních důvodů k 2.2.2023
MŠ 3 / 2022 přijat(a) k 1.9.2022
MŠ 5 / 2022 přijat(a) k 1.9.2022
MŠ 6 / 2022 přijat(a) z kapacitních důvodů k 24.1.2023
MŠ 8 / 2022 přijat(a) k 1.9.2022
MŠ 9 / 2022 přijat(a) k 1.9.2022
MŠ 10 / 2022 přijat(a) k 1.9.2022


O přijetí dítěte bylo v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které je součástí spisu dítěte ve škole.
Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.
Přehled registračních čísel přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání je vyvěšen v době od 10.5. – 25.5.2022 u hlavního vchodu Mateřské školy Brníčko a hlavního vchodu Základní školy Brníčko.


Mgr. Milada Kouřilová, řed.školy
V Brníčku 9.5.2022

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *