Výsledek přijímacího řízení ZŠ pro šk.r. 2022/2023

Výsledek přijímacího řízení ZŠ pro šk. r. 2022/2023


Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023


Základní škola a mateřská škola Brníčko, příspěvková organizace zastoupená
ředitelkou Mgr. Miladou Kouřilovou, rozhodla v souladu s § 67, odst. 2 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád a podle ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm.e) a § 183
odst.2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon) o


PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ


u níže uvedených uchazečů s přidělenými registračními čísly:


registrační č. – výsledek řízení
ZŠ 1 / 2022 – přijat(a)
ZŠ 2 / 2022 – přijat(a)
ZŠ 3 / 2022 – přijat(a)
ZŠ 4 / 2022 – přijat(a)
ZŠ 5 / 2022 – přijat(a)
ZŠ 6 / 2022 – přijat(a)
ZŠ 7 / 2022 – přijat(a)


O přijetí dítěte bylo v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního
řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které je součástí spisu dítěte ve škole. Přijatým
dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, zákonní zástupci ale mohou
požádat o jeho kopii.


Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o
přijetí ke vzdělávání, za oznámená.


Přehled registračních čísel přijatých žáků do 1. ročníku Základní školy a
mateřské školy Brníčko bude vyvěšen od 22.4.2022 u hlavního vchodu školy.


Datum zveřejnění rozhodnutí: 22.4.2022
Mgr. Milada Kouřilová, řed. školy
V Brníčku 19.4.2022

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *