Výše úplaty MŠ od 1.9.2022

Základní škola a mateřská škola BRNÍČKO
příspěvková organizace

tel.: 583 438 023 789 75 Brníčko 85, okres Šumperk IČO: 70 996 261 e-mail: zs.brnicko@seznam.cz

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole
od 1.9.2022

Podle ustanovení §123 odst.4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhlášky 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění, je v Mateřské škole Brníčko výše úplaty stanovena:

1. za celodenní docházku dítěte … 200,- Kč měsíčně

2. děti, které se vzdělávají v posledním ročníku – povinná docházka … 0,- Kč

Výše uvedená částka úplaty je stanovena na období od 1. září 2022 do 31. srpna 2023 jednotně za celou mateřskou školu s těmito výjimkami:

 Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce podle §6 odstavce 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění.
 V případě přerušení provozu v měsíci červenci a srpnu se částka úplaty poměrně sníží.

Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 10. dne příslušného kalendářního měsíce.

Stanovená výše úplaty se vztahuje i na děti, které nejsou občany EU.
O snížení nebo prominutí úplaty z důvodu absence zákonný zástupce písemně požádá. Pokud škola písemnou žádost neobdrží, bude účtována úplata v plné výši.

O snížení nebo prominutí úplaty rozhoduje ředitelka školy na základě žádosti zákonného zástupce podle vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, v platném znění.

V Brníčku 27.6.2022
Mgr. Milada Kouřilová, řed.školy

 

 2022_ÚPLATA_MŠ_od1-9-2022_EP

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *