Výše úplaty ŠD od 1.9.2022

Základní škola a mateřská škola BRNÍČKO
příspěvková organizace

tel.: 583 438 023 789 75 Brníčko 85, okres Šumperk IČO: 70 996 261 e-mail: zs.brnicko@seznam.cz

Stanovení úplaty ve školní družině od 1.9.2022

Podle § 123, odst. (4) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

stanovuji

příspěvek rodičů žáka na částečnou úhradu neinvestičních nákladů ve školní družině na 80 Kč měsíčně za jedno dítě při pravidelné docházce.

Úplata je splatná předem, platí se ve třech splátkách – za období září až prosinec, leden až březen a duben až červen.

Výše úplaty je stanovena předem na celý školní rok. Úplatu placenou hotově zajišťuje ředitelka školy, která může výběrem úplaty pověřit vychovatelku ŠD.
Úplatu za školní družinu je možné platit hotově, nebo bezhotovostně (tj. převodem na účet).

Splatnost:
za období září – prosinec ……. splatnost do 30.9.2022,
za období leden – březen ……. splatnost do 20.1.2023
a za období duben – červen ……. splatnost do 20.4.2023.
Vyúčtování úplaty bude provedeno k 31.8.2023.

O snížení nebo prominutí úplaty rozhoduje ředitelka školy na základě žádosti zákonného zástupce podle vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění.

V Brníčku 27.6.2022
Mgr. Milada Kouřilová, řed.školy

 

2022_ÚPLATA_ŠD_od1-9-2022_EP

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *