Zápis dětí do MŠ pro školní rok 2020/2021

Informace k zápisu do mateřské školy:

Zápis do mateřské školy bude v důsledku mimořádných opatření a dle pokynů  MŠMT probíhat bez osobní účasti dětí a zákonných zástupců. Organizace zápisu bude probíhat formou pouhého doručení žádosti zákonného zástupce dítěte.

  • Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let
  • Pro děti narozené od 1.9.2014 do 31.8.2015 je předškolní vzdělávání POVINNÉ.

TERMÍN ZÁPISU: 2. 5. 2020 – 16. 5. 2020

POSTUP přihlášení dítěte k předškolnímu vzdělávání:

  • Vytiskněte si potřebné formuláře: „Žádost o přijetí_MŠ“ a „Čestné prohlášení o očkování“ (ke stažení zde)
  • Oba formuláře řádně vyplňte, zkontrolujte si podpisy, datum a čitelnost údajů.
  • K zápisu do MŠ je nutné doložit, že dítě bylo řádně očkováno. V současné situaci však nenavštěvujte osobně dětského lékaře, zákonný zástupce dítěte za účelem splnění podmínky doložení potvrzení o očkování dítěte dodá škole:

          – kopii očkovacího průkazu dítěte (kompletní i s jménem dítěte)

          – vyplněné Čestné prohlášení o očkování (tj.formulář z bodu 1)

  • Okopírujte rodný list dítěte (stačí prostá kopie, tj. bez ověření).

Všechny tyto výše uvedené 4 dokumenty doručíte škole. Doručení dokumentů můžete učinit několika způsoby: 

  • poslat datovou schránkou do datové schránky školy (ID schránky: 5tumbvu),
  • poslat e-mailem na brnicko@seznam.cz s uznaným elektronickým podpisem (nelze prostý e-mail)
  • poslat poštouna adresu:

        Základní škola a mateřská škola Brníčko, 789 75 Brníčko 85

        Zalepenou obálku označte nápisem „ZÁPIS  MŠ“.

  • vhodit do schránky u hlavního vchodu ZÁKLADNÍ školy na adrese: Brníčko 85 v zalepené obálce označené nápisem „ZÁPIS MŠ“.

Na e-mailovou adresu, která bude uvedena v žádosti, Vám bude  zasláno registrační číslo dítěte, pod kterým bude žádost o přijetí vyřízena. Pokud nemáte e-mailovou adresu, zašleme Vám registrační číslo prostřednictvím SMS na číslo telefonu, které v žádosti uvedete.

Děti jsou do mateřské školy přijímány dle stanovených kritérií, kritéria k přijetí dítěte do MŠ jsou rovněž  ke stažení zde. Prosíme, seznamte se s nimi.

Po zpracování žádostí vydá ředitelka školy rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, bude vydán seznam přijatých dětí (pouze jejich registračních čísel), který bude zveřejněn na hlavních dveřích MŠ Brníčko a na webových stránkách Obce Brníčko, a to do konce měsíce května 2020.

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak zákonný zástupce vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte (formulář ke stažení zde) předá ředitelce školy současně s žádostí o přijetí do MŠ, a to nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

Případné dotazy pište na e-mail: zs.brnicko@seznam.cz

                                                                                                                        Mgr. Milada Kouřilová, řed.ZŠ a MŠ Brníčko

 

Více informací naleznete na:

https://www.msmt.cz/opatreni-k-zapisum-do-ms-pro-skolni-rok-2020-2021

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *