Informace k zápisu dětí do ZŠ 2020/2021

Vážení rodiče,

níže jsou uvedeny pokyny k letošnímu zápisu do 1. ročníku, který se musel v důsledku mimořádných opatření a dle pokynů z MŠMT poupravit. Organizace zápisu se týká pouze formální části, tedy bez přítomnosti dětí formou pouhého doručení žádosti zákonného zástupce dítěte.

ZAPISUJÍ SE DĚTI:

 • narozené od 1. září 2013 do 31. 8. 2014,
 • s odkladem povinné školní docházky z loňského školního roku.

TERMÍN  ZÁPISU: od 6.4.2020 – do 17.4.2020

POSTUP  při podávání žádostí:

 1. Nejdříve je třeba vytisknout žádosti a vyplnit je.(Tiskopisy žádostí ke stažení zde)
 2. a) Pokud budete žádat o přijetí k základnímu vzdělávání, vyplňte žádost o přijetí.
 3. b) Pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky, vyplňte pouze žádost o odklad.
 4. c) Rodiče mohou zapsat do 1.ročníku dítě narozené po 31.8.2014 – tzv. dřívější nástup dítěte do 1. ročníku (školský zákon 561/2004 Sb., § 36, odst. 3) – v takovém případě vyplňte žádost o dřívější nástup dítěte do ZŠ.
 5. Vyplněnou žádost můžete doručit škole několika způsoby: 
 • poslat datovou schránkou do datové schránky školy (ID schránky: 5tumbvu)
 • poslat e-mailem na brnicko@seznam.cz s uznaným elektronickým podpisem (nelze prostý e-mail)
 • poslat poštouvyplněný a podepsaný tiskopis poslat do školy v obálce na adresu:

          Základní škola a mateřská škola Brníčko, BRNÍČKO 85, 789 75

          Zalepenou obálku označte nápisem „ZÁPIS“.

 • Vyplněný a podepsaný tiskopis v zalepené obálce označené nápisem „ZÁPISvhodit do schránky u hlavního vchodu školy na adrese: ZŠ Brníčko, Brníčko 85

 

Seznam přijatých žáků bude zveřejněn do 30 dnů od ukončení zápisu, tj. do 17.5.2020. Žáci nebudou uvedeni jmenovitě, ale pod registračním číslem.

Přidělené registrační číslo tvoří první písmeno příjmení, první písmeno křestního jména a číslo tvořené dnem a měsícem narození dítěte, např.: Josef Novák 12. 5. 2014 = NJ1205.

Údaje uvedené v žádosti ověří škola z rodného listu dítěte a průkazu totožnosti zákonného zástupce při informační schůzce před nástupem do školy. Termín informační schůzky bude určen dle aktuální situace.

Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitelka  školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel.

 

Podání žádosti o odklad povinné školní docházky

V případě zvažovaného odkladu vyplní žadatel  žádost o odklad a doručí ji škole.

Pokud zákonný zástupce žádá o odklad školní docházky, doloží dvě doporučující posouzení:

první:        ze školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC)

druhé:       od odborného lékaře (dětského lékaře) nebo klinického psychologa.

 

V případě, že žádost nemá předepsané náležitosti nebo trpí jinými vadami, škola žadatele vyzve k jejich odstranění, poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu a současně správní řízení přeruší.

 

Školská poradenská zařízení zajistí v současné mimořádné situaci jen nejnutnější služby v souvislosti se zahájením školního roku, tzn., přednostně zajistí vyšetření školní zralosti s vydáním doporučení, které je nutnou součástí žádosti o odklad povinné školní docházky (informace z PPP, SPC…viz níže).

 

V takovém případě se správní řízení o zápisu přeruší do doby vydání doporučení školského poradenského zařízení.

 

(Školským poradenským zařízením se rozumí např. pedagogicko psychologická poradna (PPP) nebo speciální pedagogické centrum (SPC) a odborným lékařem se rozumí např. dětský lékař.) 

 

Podání žádosti o dřívější nástup dítěte  do 1. ročníku ZŠ:

Rodiče mohou do 1. ročníku ZŠ také zapsat dítě narozené po 31.8.2014 – tzv. dřívější nástup dítěte do 1. ročníku (školský zákon 561/2004 Sb., § 36, odst. 3)

 

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do června  příslušného školního roku (tj. 2020/2021), může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

 

Podmínky dřívějšího přijetí dítěte do 1. ročníku ZŠ:

 

 1. u dítěte narozeného od září do konce prosince (tj. od 1. 9. – 31.12.2014) musí rodiče ředitelce školy předat doporučující vyjádření školního poradenského pracoviště
 2. u dítěte narozeného od ledna do konce června (tj. od 1.1. – 30.6.2015) musí rodiče ředitelce školy předat doporučující vyjádření školního poradenského zařízení a odborného lékaře.

 

(Školským poradenským zařízením se rozumí např. pedagogicko psychologická poradna (PPP) nebo speciální pedagogické centrum (SPC) a odborným lékařem se rozumí např. dětský lékař.) 

 

Výše uvedená doporučení přiloží rodič/zákonný zástupce k vyplněné žádosti (žádost o dřívější přijetí dítěte do 1. ročníku ZŠ).

 

INFORMACE ze školského poradenského zařízení (PPP, SPC):

 

Vzhledem k současné mimořádné situaci dochází k následovnému:

 • Posuzování školních zralostí je odloženo do doby, kdy vláda rozhodne o rozvolnění karanténních opatření.

Aktuálně PPP přijímá a eviduje pouze žádosti k vyšetření školních zralostí dětí. PPP se připravuje na období, kdy bude možné vyšetření realizovat. Požadavky na vyšetření školní zralosti se budou řešit přednostně.

 

V PPP Šumperk přijímají aktuálně pouze žádosti zákonných zástupců o vyšetření školní zralosti (nebo v krajním případě jen vystavení doporučení k odkladu školní zralosti), a to na tel. čísle 606 028 753 (nejlépe ve všední den 9:00-12:00) nebo prostřednictvím e-mailu: ppp.spk@seznam.cz

 

ODKAZ: http://ppp-olomouc.cz/ppp/ppp-sumperk/

PPP a SPC OK, pracoviště Šumperk:

Husitská 12, 787 01 Šumperk  mapa
Telefon: 583 215 279
E-mail: ppp.spk@seznam.cz

PPP a SPC OK Šumperk sídlí na ulici Husitská 12 (stará vila) v blízkosti střední průmyslové školy, naproti parku Barborka.

 

DETAŠOVANÉ PRACOVIŠTĚ

Mohelnice – Olomoucká 41
Telefon: 583 430 576, 585 888 500, 777 570 936
E-mail: pppmohelnice@seznam.cz

 

KONTAKTNÍ MÍSTO

Zábřeh – Sušilova 40
Tel.: 583 215 279
E-mail: ppp.spk@seznam.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *